ETKB İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARIN AMAÇ VE FAALİYETLERİ 2008