Maden Sektörü İşyerlerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Rehberi

Maden Sektöründe Risk Faktörleri

Madencilik Sektörü Raporu

Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna Sunulan Türkiye Maden İşçileri Sendikasının Görüşleri

TOBB Madencilik Sektör Raporu