19. YÜZYILDA OSMANLI MADENLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI